Jakie są koszty faktoringu?

Posted on: 12 grudnia 2019, by :

Dla przedsiębiorcy sytuacja, gdy nie otrzymuje zapłaty za fakturę jest szczególnie trudna, gdyż może prowadzić do utraty płynności finansowej, a co za tym idzie – nawet do bankructwa, jeśli takich nieopłaconych faktur będzie więcej. Czy nie ma rozwiązania? Z odpowiedzią przychodzi faktoring. Koszty nie są małe, ale warto zapłacić, by pozbyć się kłopotu.

Rodzaje faktoringu. Koszty są zawsze

W przypadku faktoringu są dwa rodzaje takiego rozwiązaniu – faktoring bez regresu i z regresem. W tym pierwszym rozwiązaniu faktor (instytucja, które opłaciła fakturę) wraz z cesją wierzytelności przejmuje dług, co oznacza, iż liczy się z ryzykiem, iż dłużnik jest niewypłacalny i nie zwróci pieniędzy. Faktoring z regresem (niepełny) to przekazanie wierzytelności, przy zastrzeżeniu, że faktor nie przyjmuje na siebie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W obu przypadkach instytucja, która przejęła dług, poprosi o wniesienie stosownej opłaty.

Jak się płaci za faktoring? Koszty ponoszone przez zbywcę

W naszym kraju najczęściej stosowany jest faktoring z regresem, czyli faktor nie przejmuje na siebie ryzyka utraty środków, wynikających z braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę. W przypadku takiego faktoringu, koszty mogą być ponoszone podczas różnych modeli obsługi (sprawdź: https://faktoria.pl/porada/Koszt-faktoringu-Faktoria). Pierwszy wariant to obsługa swoistego kredytu w rachunku bieżącym. Należność z faktury, którą faktor zapłacił za dłużnika, obciąża nasz rachunek, a gdy dłużnik zapłaci, saldo zadłużenia się zmieni. W drugim wariancie wierzytelności księguje się na odrębnych kontach, a opłaty za usługę pobiera się z góry – pieniądze zgromadzone na tym koncie są swego rodzaju funduszu gwarancyjnym.

W tym dziale  Rozliczenie VAT, PIT, CIT - gdzie i kiedy rozliczyć?

Jakie opłaty pobiera się przy faktoringu? Koszty zbiorcze usługi

Pierwszą z opłat jest tzw. prowizja przygotowawcza, którą pobiera się za to, iż zbada się wiarygodność przedsiębiorcy oraz dłużnika, a także przygotowanie umowy – najczęściej jest to pewien procent od kwoty (od 0,1 do 3 proc.) lub określona kwota. Podstawową opłatą jest prowizja faktoringowa, której wysokość zależy od obrotu, jaki deklaruje przedsiębiorca – im ma być on wyższy, tym niższa będzie prowizja. Czasami faktor przewiduje marżę ryczałtową. W przypadku pełnego faktoringu koszty są wyższe, gdyż faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. W takim przypadku odsetki są wyższe; jest tak również wtedy, gdy okres finansowania jest dłuższy. Sposoby rozliczania są różne – czasami faktor oddaje przedsiębiorcy całą kwotę wierzytelności, pobiera odsetki z jego konta. Czasami instytucja (najczęściej robią tak banki) pobiera odsetki dopiero wtedy, gdy odzyska wierzytelność. W każdym przypadku pobierana jest prowizja del credere, która wynosi od 0,1 do 1,5 proc. należności, a jej wysokość zależy od oceny ryzyka.

W przypadku faktoringu, koszty ustalane są indywidulanie na podstawie oceny ryzyka, ale ich wysokość poznamy przed podpisaniem umowy. Bez względu na opłaty warto skorzystać z tej usługi, by odzyskać pieniądze od dłużnika.

W tym dziale  Finansowanie rozwoju franczyzy: jak zdobyć potrzebne środki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *