Czy rolnik jest przedsiębiorcą?

Posted on: 11 grudnia 2019, by :
rolnik w trakcie pracy

Rolnicy codziennie ciężko pracują i każdego dnia zawierają wiele umów związanych ze swoim gospodarstwem, gdyż kupują nawozy, maszyny rolnicze, paszę, a ponadto sprzedają bydło i płody rolne. W związku z tym rodzi się pytanie, czy rolnik jest przedsiębiorca. Odpowiedź jest niezwykle istotna, gdyż w takiej sytuacji może korzystać z innych usług, w tym wziąć kredyt dla firm online.

Rolnik jako przedsiębiorca – tak czy nie. Czy może wziąć kredyt dla firm online?

Wątpliwości w związku z kwestią, czy rolnik jest przedsiębiorcą powstają, gdyż art. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Czy to rozstrzyga sprawę? Absolutnie nie, gdyż przepis ten stanowi jedynie o tym, że ustawa nie znajdzie zastosowania do rolników, ale nie przesądza o tym, że rolnicy przedsiębiorcami nie są. Należy bowiem uznać, ze rolnik nim jest, gdy jego działalność to jego praca, którą wykonuje w celach zarobkowych.

Który rolnik może wziąć kredyt dla firm online?

Za przedsiębiorcę nie zostaną uznani wyłącznie drobni rolnicy, którzy rolą zajmują się pobocznie i nie robią tego w celach zarobkowych lub prowadzą gospodarstwo rolne, które ma zaspokoić wyłącznie ich potrzeby. Inni zaś będą mogli korzystać z wszelkich udogodnień dla przedsiębiorców (czyli na przykład będą mogli wziąć kredyt dla firm – zamów przez Internet), gdy prowadzą stałą i zorganizowaną produkcję bądź hodowlę rolną w celu odsprzedaży uzyskanych w jej wyniku zwierząt lub roślin. Obecnie większość rolników traktuje swoją codzienną pracę jako zawód, który jest ich podstawowym źródłem utrzymania, co oznacza, że są przedsiębiorcami.

W tym dziale  Wygoda płatności bezgotówkowych. Klienci wybierają karty

Konsekwencje uznania rolników za przedsiębiorców

Zapis ustawy jest istotny dla rolników, którzy chcą wystąpić na drogę sądową, choćby z nieuczciwym kontrahentem. Będą bowiem musieli składać sprawę do sądu gospodarczego, a nie cywilnego, co oznacza większe prawa, ale i skomplikowane procedury, w których rolnik będzie musiał uczestniczyć.

Ponadto podmioty prowadzące działalność rolniczą są obowiązane opłacać podatek rolny, a przedmiotem opodatkowania będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Oznacza to, że rolnik nie odprowadza podatku od osiągniętego dochodu. Status przedsiębiorcy wiąże się również z pewnymi udogodnieniami w dochodzeniu dłużnych płatności – jeśli ktoś mu nie zapłaci, będzie mógł domagać się spłaty wyższych odsetek. Ponadto będzie mógł korzystać z udogodnień w bankach, choćby przy zaciąganiu kredytu dla firm online.

Przepisy prawa jasno określają, jakie kryteria trzeba spełnić, by być uznanym za przedsiębiorcę. Rolnik, który będzie miał ten status, będzie mógł korzystać z wielu udogodnień, w tym z kredytu dla firm online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *