Co to znaczy pełna księgowość? Wyjaśniamy

Posted on: 19 listopada 2019, by :

Rejestrować przychody i koszty muszą nie tylko osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne. Niektóre firmy są zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli dokładnych ksiąg finansowych, w których ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia finansowe.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to prowadzenie księgi rachunkowej, co jest skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów. Trzeba bowiem utworzyć odpowiednią ilość właściwych kont, które dzieli się na analityczne i syntetyczne, na których trzeba prawidłowo ewidencjonować zdarzenia księgowe. W przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości konieczne jest także sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego. W pełnej księgowości w księgach należy uwzględniać wszystkie ruchy finansowe, jakie mają miejsce w ramach prowadzonej działalności.

Po co prowadzi się pełną księgowość?

Ten sposób ewidencjonowania ma na celu sprawdzanie i kontrolowanie kondycji finansowej firmy. Dzięki temu można w łatwy sposób ocenić, czy wszystkie podatki są prawidłowo odprowadzane. Firmy, które prowadzą pełną księgowość zazwyczaj korzystają z dobrej jakości programów komputerowych, które zazwyczaj w pełni automatycznie zapisują i księgują każdy ruch na koncie, a także wprowadzają informacje o wystawionych i opłaconych fakturach oraz zamówieniach klientów (sprawdź: https://reset2.pl/oferta/standard/r2fk). Dzięki temu działalność firmy jest całkowicie transparentna. Do ksiąg czasami dodaje się funkcję podatkową, ale nie jest to konieczne. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o podatku dochodowym podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają wyliczany dochód z działalności gospodarczej na podstawie tychże ksiąg po zmniejszeniu ich o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Księgi rachunkowe są więc odwzorowaniem w ramach kont księgowych rzeczywistej aktywności i kondycji finansowej danego podmiotu.

W tym dziale  Jak zredukować koszty wysyłania przesyłki w sklepie internetowym?

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełną księgowość muszą prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. Obowiązek ten ciąży także na oddziałach i przedstawicielstwach firm zagranicznych określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Mogą, ale nie muszą wybrać go także osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie. Warunkiem, po spełnieniu którego wymienione podmioty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest osiągniecie w roku obrotowym przychodów netto w wartości wyższej niż 5 293 440 zł.

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowane, więc ten rodzaj ewidencji zazwyczaj prowadzą tylko te podmioty, którym nakazuje to ustawa. Taki rodzaj księgowania daje pełną transparentność finansowej działalności firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *